شنبه 09 اسفند ماه 1399 عضويت ورود
 
طهماسب قره قانی
سلمان عقدکی
رستمیان
 

کارشناس پاسخگو :مهندس طهماسب قرقاني

پست کارشناس پاسخگو:مسئول آب و خاك

T.gharaghani@agri-semirom.irپست الکترونیک:

شماره تلفن تماس:53662007-031

شماره اتاق:24

زمان مراجعه:ايام هفته

آدرس پستی:سميرم انتهاي خيابان قدس-مديريت جهاد كشاورزي

 

 

رياست امور آب وخاک: مهندس طهماسب قرقانی

شماره تلفن:53662007-031

 

شرح وظایف امور آب و خاک

نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

1-بررسي كليه پروژه هاي عمراني جهاد كشاورزي

2-بررسي و نظارت بر اجراي طرح هاي آب و خاكي

3-بررسي و نظارت براجراي طرح هاي تحت فشار

4-پيگيري مسائل و مشكلات كشاورزان جهت اجراي طرح هاي آب و خاك

5-پيگيري جهت تامين اعتبارات عمراني آب و خاك

6-نظارت بر اجراي كليه پروژه هاي عمراني و زيربنايي

7-نظارت بر حسن اجراي امور آب و خاك و فني مهندسي

مدارك مورد نياز  

1-درخواست كتبي كشاورزان

2-ارائه اسناد و مدارك جهت بررسي و هماهنگي

مراحل انجام كار:مراجعه متقاضي و پيگيري امور مربوطه

مدت زمان انجام كار:برحسب پيگيري متقاضي و نوع درخواست

اوقات مراجعه :ايام هفته

محل مراجعه براي شكايات و يا اعتراض ارباب رجوع

1-مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سميرم

2-امور اداري و حراست جهاد كشاورزي

 

 

 

 

   

کارشناس پاسخگو :مهندس محمد رستميان

پست کارشناس پاسخگو : كارشناس پيگيري مسائل وموارد مربوط به آبياري تحت فشار

پست الکترونیک:

شماره تلفن تماس:53662007-031

شماره اتاق:25

زمان مراجعه:2روز اول هفته وردشت ومابقي ايام هفته جهاد سميرم

آدرس پستی:سميرم-انتهاي خيابان قدس مديريت جهاد كشاورزي

 

 

شرح وظایف امور آب و خاک

نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

1-تشكيل پرونده هاي آبياري تحت فشارجهت مصوب در كار گروه ها

2-بازديد اوليه جهت تشكيل پرونده

3-نامه نگاري به ادارات مربوطه جهت استعلام متقاضي

4-بازديد از طرح هاي آبياري تحت فشار زير نظر مسئول آب و خاك

5-نظارت به طرح هاي آبياري تحت فشار

6-ارائه گزارش بازديد

شرايط متقاضي

1-درخواست به مديريت جهت اجراي طرح آبياري تحت فشار

2-تهيه اسناد و مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز

1-درخواست كشاورز

2-تهيه مدارك شناسايي ومدارك زمين مورد طرح

3-تهيه اسناد و مدارك آبياري تحت فشار

مراحل انجام كار:1-مراجعه متقاضي2-ارسال نامه متقاضي به ادارات جهت استعلام آب وزمين 3-ثبت در سيستم جهت

بايگاني4-ارسال نامه به شركت طراح براي طراحي طرح مذكور5-معرفي به شركت مشهور جهت نظارت

مدت زمان انجام كار:برحسب پيگيري متقاضي و نوع درخواست

اوقات مراجعه:دوشنبه تا پنج شنبه

محل مراجعه براي شكايات و يا اعتراض ارباب رجوع

1-مديريت جهاد كشاورزي 2-امور اداري و حراست جهاد كشاورزي

 

  

کارشناس پاسخگو :مهندس سلمان عقدكي

پست کارشناس پاسخگو:كارشناس شبكه و كانال هاي آبياري عمومي و خط انتقال –كمك كارشناس آبياري تحت

فشار

پست الکترونیک:Salman@agri-semirom.ir

شماره تلفن تماس:53662007-031

شماره اتاق:25

زمان مراجعه:ايام هفته

آدرس پستی:سميرم انتهاي خيابان قدس-مديريت جهاد كشاورزي

شرح وظایف امور آب و خاک

نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

1-بازديد و نظارت بر طرح هاي انتقال آب زير نظر مسئول آب و خاك

2-نقشه برداري كانال هاي عمومي و خط انتقال

3-تهيه اسناد و مدارك جهت اجراي طرح هاي انتقال توسط مشاور و تشكيل پرونده

4-پيگيري مسائل و بازديد از كانال هاي عمومي وشبكه و خط انتقال زير نظر مسئول آب و خاك

5-تهيه نقشه كروكي و طول مسير كانال جهت مراحل بعدي

6-تهيه اسناد و مدارك جهت پروژه هاي مذكور براي انعقاد قرارداد با پيمانكاران بخش

7-گزارش كار روزانه به مسئول آب و خاك

8-كمك كارشناس آبياري تحت فشار جهت نظارت بر اجرا از زمان اجرا تا تحويل موقت

9-ثبت نام متقاضيان در سامانه هاي آب و خاك

شرايط متقاضي:

1-درخواست و پيگيري مكرر

2-بازسازي و احداث كانال هاي عمومي و شبكه انتقال و خط انتقال

مدارك مورد نياز

1-درخواست كشاورز به دستور مسئول آب و خاك جهت بازديد و مراحل بعدي

2-تهيه نقشه هاي كانال هاي عمومي توسط مشاور و كشاورز

3-تهيه اسناد و مدارك كانال هاي عمومي و شبكه انتقال

 مراحل انجام كار:مراجعه متقاضي و پيگيري امور مربوطه

مدت زمان انجام كار:برحسب پيگيري متقاضي و نوع درخواست

اوقات مراجعه:ايام هفته

                                          

  

 

 

 
نظرسنجي
لطفا نظر خود را درباره سایت اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 79

عالی : 51%
خوب : 13%
متوسط : 6%
ضعیف : 30%

  ارسال  
   
كاربران حاصر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 81
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 81

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1531509
Visitors بازديد هاي امروز: 331
Visitors بازديد هاي ديروز: 571

فعال در اين زمان كاربران فعال:
   
Copyright (c) 1399/12/09 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سميرم
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا