جمعه 17 مرداد ماه 1399 عضويت ورود
   
آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
کلاس های آموزشی مهارتی  9/30/2015 375.46 دريافت
5فهرست حشره کش هاسال 1397  9/27/2018 308.07 دريافت
آیین نامه اجرایی حفظ نباتات  11/2/2016 53.21 دريافت
آیین نامه تشکیل کانون های یادگیری  1/4/2016 319.53 دريافت
آیین نامه وقانون امور اراضی  9/30/2015 254.79 دريافت
باز مهندسی مددکاران ترویجی  1/4/2016 210.46 دريافت
برنامه کشت جو پاییزه  10/25/2015 1,675.29 دريافت
بند ب تبصره 18 قانون بودجھ سال 1386 کل کشور در خصوص صدور  1/4/2016 197.90 دريافت
پروژه مقایسه لاین های خصیل جو  9/30/2015 754.14 دريافت
تصویب آفت کش ها سال 1397  9/26/2018 229.26 دريافت
تفاهم نامه همکاری با نهضت سواد آموزی  1/4/2016 498.18 دريافت
تقویم سال 1394  9/30/2015 356.76 دريافت
دستوالعمل اجرایی بیماری باکتریایی گندم  2/12/2019 155.09 دريافت
دستورالعمل اجرای مزارع نمایشی  5/14/2016 173.34 دريافت
دستورالعمل اجرایی کنترل زنگ های گندم  2/12/2019 188.19 دريافت
دستورالعمل اجرایی کنترل علف های هرز گندم  2/12/2019 393.08 دريافت
دستورالعمل انبار داری سیب زمینی  11/28/2017 25.19 دريافت
دستورالعمل انتخاب نمونه ها1395  4/26/2016 نامعلوم دريافت
دستورالعمل انتقال آبزیان  9/30/2015 186.17 دريافت
دستورالعمل بذوراصلاح شده  9/22/2018 979.34 دريافت
دستورالعمل تغذیه گندم وکلزا  4/24/2017 497.10 دريافت
دستورالعمل زنگ زرد  5/10/2018 188.19 دريافت
دستورالعمل سموم گندم وجو سال 97  9/26/2018 166.35 دريافت
دستورالعمل طرح های تحقیقی - ترویجی  5/14/2016 38.76 دريافت
دستورالعمل مبارزه تلفیقی با علف هرز  10/25/2015 636.93 دريافت
دستورالعمل کاشت ماشک -خلر...  4/15/2018 422.91 دريافت
دستورالعمل کشت پسته  8/9/2018 1,239.42 دريافت
دستورالعمل کشت گندم  10/25/2015 21.46 دريافت
دستورالعمل کلزا  9/22/2018 389.64 دريافت
راهنمای استفاده از نرم افزار جامع توافقات  9/30/2015 1,286.60 دريافت
شرکت های خمات فنی -مشاوره ای  10/20/2015 147.66 دريافت
شناسنامه اشتغالزایی زنان  1/4/2016 91.71 دريافت
فهرست آفات وبیماری ها سال 1397  9/26/2018 74.93 دريافت
فهرست آفت کش ها سال 1397  9/26/2018 178.89 دريافت
فهرست آفت کش ها سال 1397  9/26/2018 38.30 دريافت
فهرست حشره کش ها ثبت شده سال 1397  9/27/2018 476.18 دريافت
فهرست حلزون کش ها سال 1397  9/27/2018 204.00 دريافت
فهرست سموم حذف شده سال 1397  9/27/2018 8.53 دريافت
فهرست علف کش ها سال 1397  9/27/2018 176.01 دريافت
فهرست قارچ کش ها سال 1397  9/27/2018 246.81 دريافت
فهرست قارچ کش های ثبت شده ایران سال 1397  9/27/2018 254.68 دريافت
فهرست کنه کش ها ثبت شده ایران سال 1397  9/27/2018 150.19 دريافت
قانون حفظ نباتات  11/2/2016 32.52 دريافت
قانون نظام صنفی  11/2/2016 8.53 دريافت
نکات کشت سیبزمینی  3/7/2017 54.78 دريافت
نکاتی درباره سربازان سازندگی  9/30/2015 391.85 دريافت
   
 
كاربران حاصر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 14
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 14

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1397567
Visitors بازديد هاي امروز: 307
Visitors بازديد هاي ديروز: 1223

فعال در اين زمان كاربران فعال:
   
Copyright (c) 1399/05/17 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سميرم
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا